BEATVN

BEATVN

The description of BEATVN

Beatvn – LISTEN TO THE BEAT OF LIFE là ứng dụng dành cho cộng đồng Beat* Ra đời từ 2004 đến nay Beatvn là cái tên thân thuộc với các thế hệ thanh niên 8x. 9x Vietnam. * Beatvn mang đến trải nghiệm mới hoàn toàn với tốc độ cập nhật tin tức liên tục * Nhiều chuyên mục hấp dẫn cho bạn thể hiện bản thân mình* Tâm sự gửi tin tới cộng đồng Beatvn để được lan toả BEATVN Official

→ www.beat.vn→ www.facebook.com/beatvn.jsc

LISTEN TO THE BEAT OF LIFE© 2004-2015 BEATVN Community

How to play BEATVN on PC

Download and Install Nox App Player Android Emulator. Click here to download: Download(FREE)

Run Nox App Player Android Emulator and login Google Play Store

Open Google Play Store and search BEATVN Download

Install BEATVN and start it

Well done! Now you can play BEATVN on PC, just like BEATVN for PC version.

Share this post

Leave a Reply